Posturi vacante

Denumire:  RESPONSABIL TEHNIC   De la: 2018-11-27  Pana la: 2018-12-27
Descriere:  

- instalarea, setarea, intretinerea si mentenanta echipamentelor de productie,
- repararea echipamentelor,
- intretinerea spatiilor de productie,
- calificarea echipamentelor de productie

Cerinte:  
 
- studii in domeniul tehnic sau calificari specifice;
- electrician, lacatus,
- bune cunostinte de mecanica, automatica,
- experienta intr-un post similar constituie avantaj,
- aptitudini: spirit inovativ, spirit de echipaDenumire:  MAISTRU IN CONSTRUCTII    De la: 2018-11-30  Pana la: 2018-12-30
Descriere:  

- executa împreună cu echipa, următoarele lucrări:  zidărie, vopsire, zugrăveli la clădiri, montare faianța, etc
- efectuează toate lucrările respectând cerințele de calitate impuse prin procedura de lucru sau prin instrucțiunile tehnologice

Cerinte:  

- studii de specialitate in domeniul constructiilor
- minim 3 ani experienta in domeniu
 

Denumire:  ADMINISTRATOR TEHNIC CONSTRUCTII SI UTILITATI    De la: 2018-11-30  Pana la: 2018-12-30
Descriere:  

-   gestioneaza și supervizeaza activitatile de constructii si mentenanta a cladirilor si terenului aferent, pe care le efectuează împreună cu personalul din subordine

-  solicita oferte pentru contractele cu furnizorii de materiale și servicii specifice domeniului sau de activitate 

- urmareste și respectă termenele de finalizare a lucrarilor


Cerinte:  


-  studii de specialitate in domeniul construcțiilor 

-  experienta minim 3 ani in constructii

-   experientă in coordonarea activitatii unei echipe de constructori

-   experiență în obținerea și prezentarea celor mai avantajoase oferte de materiale și servicii specifice domeniului de activitate

-  cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office) 


Denumire:  REPREZENTANT MEDICAL BRAND BIOEEL   De la: 2018-11-30  Pana la: 2018-12-30
Descriere:  

-  pozitii locate in: Bucuresti, Ploiesti
- promovarea produselor Brand Bioeel și a imaginii companiei către medicii și farmaciștii din zona alocată, în
  conformitate cu planurile și strategia de marketing;
 - inițierea, dezvoltarea și menținerea relațiilor cu clienții (medici și farmaciști);
 - organizarea de prezentări, mese rotunde și simpozioane locale;
 - monitorizarea atentă a pieței farmaceutice autohtone și exploatarea eficientă a oportunităților identificate;
 - întocmirea rapoartelor periodice

Cerinte:  

 - studii superioare absolvite (Medicina, Farmacie sau facultati similare constituie avantaj);
 - experienta in promovarea si vanzarea produselor farmaceutice constituie avantaj
 - foarte bune abilitati de comunicare si negociere;
 - orientare catre client/orientare spre rezultate;
 - carnet de conducere categoria B, disponibilitate pentru deplasare;
 - cunostinte operare PC (Word, Excel, PowerPoint).

Denumire:  AUDITOR FINANCIAR   De la: 2018-12-06  Pana la: 2019-01-06
Descriere:  

Obiectivul postului:
- Organizarea activitatii de audit financiar intern
- Principalele sarcini:
- Realizează activități de asigurare și consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile societății - audit de regularitate, auditul performanței, auditul de sistem și furnizarea de consultanță pentru activitățile societății;
- Elaborează planul de audit intern corespunzător scopului și obiectivelor auditului intern;
- Efectuează auditul financiar intern conform programării aprobate, verificând caracteristicile activităților/acțiunilor: conformitate, legalitate, încadrarea în plafoane valorice, eficiență, etc.;
- Efectuează controale interne spontane si tematice, confruntarea balanței analitice cu gestiunea, etc.;
- Verifică aplicarea corectă a procedurilor interne stabilite de conducerea societății, prin efectuarea testelor de conformitate/sondajelor, identificarea punctelor forte și a punctelor slabe;
- Urmărește procedurile utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulația acestora și a sistemelor de contabilizare
- Are responsabilități în propunerea de măsuri pentru corectarea deficiențelor constatate, recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz

Cerinte:  

- Studii superioare în domeniul economic
- Cunoașterea temeinică a legislației din domeniu
- Membru activ CAFR
- Experiență minim 3 ani în controlling financiar, audit financiar și intocmire raportari contabile
Identificarea problemelor:
- Abilitatea de a percepe atunci când ceva este greșit sau pare a fi greșit.
Analiza inductivă:
- Abilitatea de a combina informații diverse pentru a formula reguli generale și concluzii (inclusiv descoperirea relațiilor dintre elemente aparent disparate).